Salonik muzyczny

współorganizator
Rok 2009:
„Na tydzień przed konkursem”

Archiwum koncertów:
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
lata 2002-2006