Dyrektor:
Marek Marcinkowski

10-538 Olsztyn,
ul. Dąbrowszczaków 3
(Kamienica Naujacka)
tel. 089_522 13 50
tel./fax 089_522 13 51

Informacja kulturalna
tel. 089_522 13 70

Spichlerz
ul. Piastowska 13,
tel. 089_527 09 64

Galeria Rynek
ul. Stare Miasto 24/25
tel. 089_527 31 37

HaloGaleria
ul. Dąbrowszczaków 3

Galeria Amfilada
ul. Dąbrowszczaków 3

Galeria Sąsiedzi
ul. Rodziewiczówny 3